Зъбите преди и след възстановяването им с фотополимер


 Промяна на формата на зъба

след
преди
     повече примери


 Възстановяване на изкривени горни предни зъби

след
преди
     повече примери


 Възстановяване на зъби на грешна позиция

след 6 месеца
след едно посещение
преди
     повече примери


 Възстановяване на зъби засегнати от пародонтит

след
преди
     повече примери


 Намаляване на разстоянието между зъбите

след
преди
     повече примери


 Възстановяване на зъби засегнати от кариес

след
преди
     повече примери


 Възстановяване на изхабени предни зъби

след
преди
     повече примери


 Възстановяване на цвета на зъб

след
преди
     повече примери


 Замяна на метало-керамика с директно възстановяванеслед
преди
     повече примери


 Възстановяване върху корена

след
преди
след
преди

     повече примери Възстановяване на изкривени долни предни зъби

след
преди
     повече примери Възстановяване на изхабени долни предни зъби

след
пре
ди
след
пре
ди
     повече примери Възстановяване на кътни зъби

след  
пре
ди
след
пре
ди
     повече примери Металокерамичен мост
 

  след  
  преди
     повече примери

Медико Стоматологичен Център 2000
ул. Гурко 52 , София, България
Тел:+359-2-9861876 , Мобилен: +359-89-7994937
e-mail: iro2000@abv.bg