Усмихни се и света ще се усмихне с теб!


Усмивката е отражение на вътрешното здраве и прозорец на красота, който се отваря към света. При усмихването човек изразява доброто си състояние, както и добро впечатление от първата среща с някой. Можете ли да се усмихнете широко на някой и по този начин да изразите настроения? Някои предпочитат да прикриват лицето си докато се усмихват или пък да се снимат от страни. Забелязвате ли хубави усмивки и зъби по снимките из списанията? Съвременната естетична стоматология може да промени значително Вашата усмивка...

Харесвате ли зъбите си?

Естетичната стоматология е клон от медицината, която съчетава изкуството и науката с цел подобряване здравето на устата, здравето като цяло и разкрасяване както на усмивката, така и на лицето. Ако зъбите Ви са с кариеси, износени; искате по бели зъби; не сте доволни от формата и захапката, т.е. дупки, неправилна позиция; сте имали наранявания на зъбите; зъбите Ви са цепнати, счупени и т.н., естетичната стоматология е за Вас.

Какво представлява естетичната стоматология?

Според Американската асоциация на стоматолозите естетичната стоматология е един от бързо развиващите се клонове на стоматологията.  Козметичните услуги са предлагани от 84 % от американските стоматолози. През последните пет години търсенето на тези услуги се е увеличило драстично: избелване на зъбите- 3 пъти, естетичното запълване- 2 пъти, облицоване (порцеланова или запълваща плочка, която покрива предната повърхност на зъба)- 2.5 пъти.

Естетичното запълване

Естетичното запълване е една от категориите в естетичната стоматология. Запълването по този начин позволява да се изградят наново зъбите или да се реконструира линията им.

Възстановяване на
формата и
разстоянието на
предните зъби

При възстановяването се прилага биомиметичния принцип. Цветът на зъбите се подновява; под внимание се вземат и прозрачността, формата, контакт с другите зъби, микроформата на повърхността и др.

При преструктурирането на зъбите липсващите тъкани са заместени с пълнежи, имитации на естествените и здравословни зъбни оцветявания.

Преден долен зъб
преди и след
 възстановяване
Зъбната линия се поставя в правилен ред, което включва подравняване и премахване на притисканията. Пространствата между зъбите се редуцират. На зъбите се прави наклон. Формата се възстановява.

Естетичното запълване се прилага не само при предните зъби, но и при мъдреците. Така се възстановяват възлите за дъвчене, което е особено важно за ефективността на процеса, за еднаквата височина на притискане и за предпазването от загуба на зъбното покритие.

Освен това красотата и пропорциите не са от по-малко значение.

Еволюцията на природата даде резултат и в стоматологията. Зъбите вече не се подреждат хаотично, а се групират по златното правило на пропорцията, която говори за естетически стандарт. Някой може да отбележи, че хубавите зъби и красивата усмивка не са достатъчни. Те трябва да пасват на лицевите пропорции. Така, при възстановяването и рехабилитацията на зъбите, трябва да се наблюдава биомиметичния принцип и бижутерска точност.

Запазете форма и бъдете хубави и здрави!Медико Стоматологичен Център 2000
ул. Гурко 52 , София, България
Тел:+359-2-9861876 , Мобилен: +359-89-7994937
e-mail: iro2000@abv.bg